Įsidarbinimas ministerijoje

Gauti valstybės tarnyboje darbo vietą bei sėdėti valdininko kėdėje visada buvo prestižas. Asmuo norintis dirbti valstybės tarnautoju gauna, ne tik gera patirtį, bet ir užtikrintą finansinį stabilumą. Dažniausiai žmonės renkasi įsidarbinimą ministerijose. Kadangi Lietuvoje jų nemažai, išsilavinęs lietuvis žinodamas kokį darbą nori dirbti, tikrai randa ten savo vietą.

Privalumai dirbant viešajame sektoriuje :
Visada laiku gaunamas atlyginimas užtikrina finansinį stabilumą;
Socialinės garantijos. Laiku gaunamos išmokos, atostogos;
Profsąjungų turimas žodis;
Darbo apimties darnumas;
Kopimas karjeros laiptais;
Tobulėjimas užimamuose pareigose;

Asmuo dirbamas valstybei įsipareigoja prisidėti prie tautiečių gyvenimo kokybės gerinimo bei tradicinių vertybių ugdymo. Valstybės tarnautojas piliečiams privalo rodyti padorų ir gerą pavyzdį, antraip būna pasmerktas tautos. Kadangi darbas ministerijoje yra viena saugiausių darbo vietų ir viskas vyksta pagal Darbo kodeksą į ją patekti gali ne visi.
Ministerijoje atsiradus laisvai vietai yra paskelbiamas konkursas ir asmenys norintys tapti pretendentais į laisvą vietą gali jame dalyvauti.
Darbinantis ministerijoje reikalaujama atitikti nustatytus griežtus reikalavimus. Būtinai reikalingas ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis. Žmogus turi būti ambicingas, gebėti priimti sprendimus, pritaikyti turimas teorines bei praktines žinias.
Kandidatai pretenduodami į ministerijoje siūlomą poziciją privalo atlikti bendrųjų gebėjimų testą ir vadovavimo gebėjimų vertinimus. Turėti darbo patirties bei užsienio kalbų mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visus reikalavimus atitikęs bei aukščiausius testo įvertinimus gavęs kandidatas laimi konkursą į laisvą darbo vietą. Po konkurso pabaigos pilietis laimėjęs konkursą yra įdarbinamas į laisvą darbo vietą ministerijoje.