Politikos mokslas

Šiais laikais, kai politinė sistema intensyviai keičiasi ir darosi vis sunkiau ją suprasti, į pagalbą ateina politikos mokslas. Politologija yra mokslas apie politiką bei valstybės valdymą. Šis mokslas tiria įvairius politinius reiškinius, tokius kaip, partijų susidarymą bei jų veikimą,  institucijų darbo principus. Ši edukacinė sritis dažnai dėl savo sudėtingumo yra priskiriama tiksliajam mokslui.

Tačiau daugelis teoretikų įvardina politologija, kaip socialinį mokslą. Šiai mokslo šakai yra svarbus įvairių politinių sferų ,tokiu kaip, politinės sistemos, subjektų, rėžimų, partijų, valdžios elementų stebėjimas . Analizuojamos politinės kultūros ideologijos, užsienio politikos santykių vystymasis.
Politikos mokslas turi dvi funkcijas (instrumentinė ir pažintinė), kurios padeda lengviau suvokti jame veikiančius principus.
Instrumentinės funkcijos – tai atsakymų į klausimus paieška, kai klausimas susijęs su politinės kampanijos vykdymu.

Šioje funkcijoje svarbiausia žinoti koks yra :

Politinių procesų planavimas bei veikimas (angl. Policy planning);
Prognozavimas – įvairių nenumatytų situacijų, sėkmių ar nesėkmių prognozių sudarymas.
Organizavimas – ruošimasis deryboms, institucijų ar partijų politinis ruošimasis.
Politinis idealų ir vertybių kūrimas – pagrindinių tikslų ar vertybių kūrimas (pvz.: patriotizmas);
Politinės veiklos normų nustatymas – dažniausiai politinių procedūrų.

Pažintinė funkcija politikos moksle naudoja :

Metodologinius principus – duomenų rinkimas, analizavimas.Ateities prognozavimas ir modeliavimas, taikant politinių reiškinių metodus.
Teorinius principus – bendras politinės teorijos ir visų politinio mokslo sferų pažinimas.
Deskriptyvinius (angl. Descriptive) principus – politinių faktų kaupimas, klasifikavimas.Susipažinimas su užsienio šalies politika, rinkiminėmis kampanijomis.
Aiškinamuosius principus – aprašomoji funkcija, kuri gilinasi į faktus ir kelia įvairius klausimus susijusius su praeityje įvykusiais reiškiniais.
Šis mokslas yra išvystytas į formas bei teorijas gebančias atskleisti įvairias politikos puses. Nors politikos mokslas yra skirstomas į begalės šakų, jos pagrindinis tikslas – valdžia ir visuomenė.

Scroll to Top