Politikos rūšis

Politikos rūšis

Viešoji politika (angl. Public policy) egzistuoja, kaip politikos rūšis, kuri sprendžia įvairius administracinio reguliavimo principus. Viešosios politikos tikslas – naudojant įstatymus ir taisykles palaikyti tvarką bei spręsti socialines problemas. Šioje sferoje svarbiausias ne tik sprendimų parengimas, bet ir įgyvendinimas. Ši...
read more
Politikos mokslas

Politikos mokslas

Šiais laikais, kai politinė sistema intensyviai keičiasi ir darosi vis sunkiau ją suprasti, į pagalbą ateina politikos mokslas. Politologija yra mokslas apie politiką bei valstybės valdymą. Šis mokslas tiria įvairius politinius reiškinius, tokius k...
read more
Lietuvos politikos istorija

Lietuvos politikos istorija

Lietuva, kaip nepriklausoma valstybė turėjo nueiti ilgą politinį kelią, kad būtų pripažinta tarp kitų pasaulio šalių. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas buvo pasirašytas 1918 metais vasario 16 dieną. Prie stiprios politinės sistemos sukūrimo prisi...
read more
Įmonių obligacijų vieta Lietuvos valstybėje

Įmonių obligacijų vieta Lietuvos valstybėje

Paprastai nei įmonės, nei vyriausybė vertybinių popierių neparduoda tiesiogiai individualiems investuotojams. Investicinės bendrovės, bankai, pensijų fondai, draudimo kompanijos, finansų maklerio įmonės ir kitos panašaus pobūdžio finansų institu...
read more